دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

 

فرم سخنراني
پوستر همایش
Poster
پرداخت تعرفه ها

پرداخت تعرفه ها

كميته علمي و داوران

كميته علمي و داوران

دكتر عبدالمحمد مهدوي، رئيس موسسه پژوهشي مديريت مدبر - دبير علمي
دكتر محمدابراهيم سنجقي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر

دكتر سيداصغر جعفري عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دكتر مسعود رفيقي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دكتر سعيد قرباني عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دكتر محمدرضا زاهدي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر

دكتر مسعود اخوان فرد عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
جناب آقاي دكتر روشن احمدي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
جناب آقاي دكتر جلال ولي الهي احمدي عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
USM- Dr. Diana Mohamad

USM- Dr. Muneera Esa

-USM-  Dr. Faraziera Mohd Raslim

USM- Dr. Nurulsakina Mokhtar Azizi

USM- Dr. Ernawati MuSTAFA kAMAL

USM- Dr. Siti Salwa Ishak

دكتر ادريس محمودي مدير گروه مديريت دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر شكوفه روغني رئيس انجمن علمي كتابخانه هاي عمومي همدان

دكتر حسن زارعي متين رئيس دانشكده مديريت و حسابداري پرديس فارابي دانشگاه تهران

دكتر عظیمه ریحانی اردبیلی مدرس دانشگاه فرهنگیان

دکتر احمد عبدالكريم عبدالغفار يوسف دانشگاه عین شمس مصر

دكتر امين حكيم مدرس دانشگاه تهران
دكتر وجه اله قرباني زاده دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي

دكتر عليرضا رودباري عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر علي حمیدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دكتر عليرضا حسن زاده دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

دكتر اصغر زماني مدیر گروه مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دکتر سعيد جعفری نیا استادیار دانشگاه خوارزمی

دكتر فيروز رازنهان استاديار موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي كشور

دكتر مهدي قائمي اصل عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي

دکتر اکرم حافظی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 دکتر محمد آستانه اصل مدرس مدعو دانشگاه تورنتو کانادا

دکتر محمد کیومرثی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دكتر مانا خوشكام عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب

دکتر شایان کیومرثی دانشگاه علوم مالزی

دکتر رسول امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام

دکتر عیسی نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتي قوچان

دكتر فريبا خالقي سروش عضو هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

دکتر علیرضا خالقی سروش از دانشگاه تگزاس ایالات متحده آمریکا

دكتر فاطمه باقريان عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر مهدی خیراندیش عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

محمد صادقی مدرس دانشگاه کوپوتنسه اسپانیا

دكتر ناصر عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر فواد مكوندي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر

دکتر صیدمهدی ویسه عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر عبدالحسین نیسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر مهدي محمدي عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

دکتر مهدی نداف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر یاسان الله پوراشرف عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر اسفندیار محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر جلال راعی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر حميد نهارداني مدرس دانشگاه پيام نور سبزوار

دکتر منصور نجاتی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر محمود غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

دكتر سعيد رحيمي پور دانشگاه فرهنگيان ايلام

دکتر حسن محجوب عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

پروفسور نظام الدین فقیه استاد دانشگاه شیراز

دكتر مجتبي اميري دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دكتر سيدمحمد مقيمي استاد دانشگاه تهران

دکتر فريبا عطايي رئيس دانشگاه فرهنگیان / پرديس اميركبير

دكتر حسين خنيفر استاد پرديس فارابي دانشگاه تهران

دكتر حسنعلي سينايي دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتر حسين عظيمي عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

آقاي دكتر مصطفي جعفري عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

خانم دكتر وحيده عليپور عضو هيئت علمي گروه مديريت دانشگاه زنجان

آقاي دكتر امير مومني هزاوه عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان

دکتر جهانگیر یدالهی فارسی دانشیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

دكتر محمدعلي بابايي زكيلكي دانشيار دانشگاه الزهرا

دكتر اردشير شيري استاديار دانشگاه ايلام و رئيس دانشگاه فرهنگيان ايلام

دكتر مرتضي افقه استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز 

تيم اجرايي:

سركار خانم اكرم احمدي - دبير اجرايي

مهندس حيدر مهدوي عضو كميته اجرايي

مهندس عارف احمدي عضوكميته اجرايي

نسرين كيهاني عضو كميته اجرايي

يوسف قاسمي عضو كميته اجرايي

سركار خانم سمانه يعقوبي رزگي

سركار خانم مريم آب نيكي

سركار خانم فاطمه علي زاده

 

  كميته داوران

 

بهروز اقتصاد
محسن بیگ زاده فقه و مبانی حقوق اسلامی
علیرضا سویدی مدیریت دولتی
ایمان قاسمی همدانی مدیریت بازرگانی
سید رضا موسوی فرد حسابداری
علیرضا شیرمحمدی مدیریت
یوسف قاسمی قاسموند باستان شناسی
احمد حافظي  
احسان سعادتی حسابداری
سید محمد مهدی آل یاسین روانشناسی - روانشناسی بالینی
محمدحسن شریف نیا حقوق
بهنام ابراهیمی حسابداری
نسیم حسین زاده نصرتی مدیریت بازرگانی
علي علي زاده حسابداري
ندا فهیما مدیریت دولتی
نرجس خداوردی زاده مدیریت بازرگانی
اسماعیل شعبانی نژاد مدیریت
محسن سالاریان مدیریت دولتی
حسن رشیدی مدیریت اجرایی
مرتضی گنجی علوم اجتماعی
مسعود نکونام حقوق جزا و جرم شناسی
محمد سجاد شیرودی علوم سیاسی
هاشم طالبی مدیریت
بهجت آب چر مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی
بهمن غلامی مدیریت بازرگانی
حامد شاکریان مدیریت صنعتی
دکتر سیدعلی مستجاب الدعواتی الهیات و معارف اسلامی
فاطمه خان صنمی الهیات و معارف اسلامی
معصومه برسم باستان شناسی
سید شهرام فرود مدیریت فناوری اطلاعات
علي اعراب باستان شناسي
ایوب سبحانی مدیریت
عليرضا زارع زيدي مديريت منابع انساني
حامد شاکریان مدیریت صنعتی
متینه مقدم مدیریت بازرگانی
مهدی نبی پور افروزی مدیریت
فاطمه علیزاده باستان شناسی
محمد بقائی حقوق کیفری و جرم شناسی
امیر اصلانی افراشته مدیریت بازرگانی
محمد امین جمشیدیان مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیریت بازرگانی
حمید زیران معماری- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سید امیر توفیقیان اصل جغرافیا برنامه ریزی روستایی
محمد حق شناس گرگابی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی/ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک
سیروس کشاورز مدیریت صنعتی گرایش مالی
سمانه یعقوبی رزگی مدیریت فرهنگی
محمد ابراهیم سماوی مالی- مهندسی مالی
محمد امین جمشیدیان مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
محسن عماری حقوق بین الملل
ایرج بهزادی دکتری تخصصی تاریخ
سیدمحمد موسوی فخر مدیرت تربیت بدنی و علوم ورزشی
پروین صدری حسابداری
زکیه اکرمی شیمی
اعظم سادات موسوی زبان و ادبیات فارسی
دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد حقوق جزا و روابط بین الملل
مصطفی ملكي فقه و مبانی حقوق اسلامی
مينا سرشار  
مانا خوشکام مدیریت و برنامه ریزی توسعه توریسم
اکرم حافظی برنامه ریزی درسی
سعید جعفری نیا مدیریت
دکتر جعفر جعفرزاده فقه و حقوق
امین امانی مدیریت ورزشی
حسین ممتاز مدیریت
محمدعلی خلیجی شهرسازی
رامتين شاطري مديريت
سمیرا ابراهیم پور کومله علوم تربیتی
مرتضی ولی اله پور مديريت آموزشی
یوسف درویشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بتول سبزعلی پور آموزش زبان انگلیسی
احمدرضا نظری چروده زبان وادبیات فارسی
پژمان دادخواه فلسفه هنر
مریم حق شناس مدیریت رسانه
حسین عزیزی نژاد مدیریت
محمدحسن حدادي مديريت مالي
محمدرضا قنواتی دکتری مدیرت ودکتری حقوق