دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

 

تاریخ های مهم همایش
آخرين مهلت ارسال مقالات »
1397/03/31
تاريخ برگزاري همايش »
1397/04/14
پوستر همایش
Poster
پرداخت تعرفه ها

پرداخت تعرفه ها

محورهاي همايش

محورهای همايش:              

*  مجموعه مديريت شامل: مدیریت دولتی، بازرگانی، گردشگري و هتلداري، مديريت دانش، فرهنگي، صنعتی، کارآفرینی، آموزشی، هتلداری، بیمه و...

* علوم و قرآن، فلسفه، معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی

* انسان شناسي و نظريه پردازي

* مديريت محيط زيست، مديريت بحران و سوانح طبيعي

* مديريت فناوري اطلاعات، مهندسي صنايع و کامپیوتر

* مديريت شهري، بافت هاي فرسوده، معماري شهري

* زبان، ادبیات و علوم انسانی

* حسابداري، حسابرسی، تامين مالي، مديريت مالي و بانكداري

* حقوق، علوم قضایی و ثبت، علوم سیاسی و روابط بين الملل

* علوم اقتصادي،  علوم اجتماعي، جامعه شناسي و مطالعات جوانان

* علوم ورزشی ، تربیت بدنی و يوگا

* علوم تربيتي و روان شناسي و علوم رفتاري *  مطالعات زنان و خانواده، سبك تربيت اسلامي

* تاريخ و تمدن، باستان شناسي، هنر ، جغرافي و GIS * فرهنگ، اخلاق، اخلاق حرفه اي * آموزش و پرورش

* ژنتيك ، منطق فازي و آمار كاربري

* علم اطلاعات و دانش شناسي ومديريت كتابخانه اي

* ساير موضوعات مرتبط با مدیریت و علوم انساني