پرداخت تعرفه ها..
1397/12/24

به اطلاع پژوهشگران و نويسندگان محترم مقالات مي رساند كه آخرين مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه براي مقالات دريافتي 28 اسفندماه 1397 مي باشد. تلفن پشتيباني 02144861157 تلگرام 09017242753