برنامه روز كنفرانس
1397/12/21

برنامه اجرايي روز همایش
برنامه اجرايي كنفرانس اعلام شد.
برنامه اجرايي روز همایش
 نشاني محل برگزاري: تهران. ميدان انقلاب. خ 16 آذر. روبروي مركز بهداشت دانشگاه تهران. كنابخانه مركزي دانشگاه تهران. تالار علامه اميني ( افشار). تلفن پشتيباني 09017242753