اعمال تخفيف ويژه دهه فجر
1396/11/12

به مناسبت دهه مبارك فجر بازاي مقاله اول ارسالي به پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران در بازه زماني 1396/11/12 تا 1396/11/22 و پرداخت تعرفه ها  مبلغ 500/000 ريال تخفيف در نظر گرفته شده است.
سايت ثبت نام در همايش www.3icmhsr.com 
 خط تلگرام 09017242753 پاسخگوي سوالات احتمالي شما