ثبت نام و پذيرش مقالات
1397/05/19

به منظور تسهيل در ثبت نام و پذيرش مقالات چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني، امكان ثبت نام و پذيرش مقاله از طريق سايت www.4icmhsr.com فراهم شده است. لذا علاقه مندان مي توانند پس از ثبت نام در قسمت سامانه كاربران، از طريق صفحه كاربري خود نسبت به ارسال مقاله اقدام نمايند.