اطلاعيه بسيار مهم
1397/04/23

اطلاعيه بسيار مهم
نظر به اينكه تنظيم نهايي سي دي مجموعه مقالات سومين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني به انجام رسيده است. پژوهشگران عزيزي كه داراي مقاله پذيرفته شده هستند و تا كنون موفق به پرداخت تعرفه ها نشده اند، تا ساعت 24 امشب شنبه 23 تيرماه 1397 فرصت دارند تا نسبت به پرداخت تعرفه ها اقدام نمايند. بديهي است صرفا براي مقالاتي كه پرداخت را انجام داده اند امكان درج در سي دي مجموعه مقالات، صدور گواهي نامه پذيرش مقاله و درج در سايت مرجع دانش فراهم مي باشد. تلفن تماس براي پاسخگويي به سوالات احتمالي 02144861157 و خط تلگرام 09017242753