فرصت بي نظير
1397/04/13

 نظر به اينكه پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران داراي كد نمايه مقالات از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام  ISC  بوده و در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقالات پذيرفته شده در آن داراي امتياز پژوهشي براي اساتيد، متقاضيان معرفي شده به مصاحبه دوره هاي دكتري ، دانشجويان كارشناسي ارشد به جهت كسب نمره پايان نامه و داراي امتياز براي كاركنان دولت مي باشد. لذا به پژوهشگران توصيه مي شود نسبت به ارسال مقالات به بخش غيرحضوري همايش حداكثر تا پايان تيرماه اقدام نمايند.
سايت ثبت نام و ارسال مقاله
   www.5iicmo.com
تلفن پشتيباني: 02144861157
خط تلگرام: 09017242753