دعوت نامه شركت حضوري در همايش
1397/04/09

نويسندگان محترم مقالات كه شركت حضوري در همايش را در صفحه كاربري خود بخش ثبت خدمات انتخاب نموده و ثبت نام خود را نهايي كرده اند . لطفا به خط 09017242753 پيام تلگرامي ارسال نمايند تا دعوت نامه حضور در همايش برايشان ارسال شود.
براي شركت كنندگان در همايش علاوه بر گواهي پذيرش مقاله، گواهي حضور در همايش به مدت 10 ساعت صادر مي شود.
با تشكر
دبيرخانه همايش