ضرورت ثبت خدمات براي حضور در همايش
1397/04/08

ضرورت ثبت خدمات براي شركت حضوري در همايش
به اطلاع نويسندگان محترم مقالات پذيرفته شده در همايش مي رساند كه به منظور شركت حضوري در همايش لازم است وارد صفحه كاربري خود شده و نسبت به ثبت خدمات و نهايي كردن ثبت نام خود اقدام نمايند. براي شركت كنندگان در همايش علاوه بر گواهي پذيرش مقاله گواهي شركت حضوري در همايش نيز صادر مي شود.
تلفن پشتيبان شما 02144861157 و خط تلگرام09017242753