دعوت اعضاي محترم كميته علمي و داوران به شركت در همايش
1397/04/08

ظر به برگزاري همايش در روز پنجشنبه 14 تير ماه 1397 از اعضاي محترم كميته علمي و داوران همايش كه علاقه مند به شركت حضوري در همايش مي باشند، دعوت مي شود با ارسال پيامك و يا از طريق تلگرام به خط 09017242753 مراتب حضور خود را اعلام نمايند تا دعوت نامه شركت در همايش برايشان ارسال شود.
پذيرش اعضاي محترم كميته علمي و داوران در همايش به صورت رايگان انجام مي شود.
با تشكر
دبيرخانه دائمي همايش