بسته هاي حمايت مالي
1396/11/23

بسته هاي حمايتی ویژه حاميان

 

دبیرخانه دائمی همایش پکیچ های متنوعی را برای حامیان خود در نظر گرفته است. لذا از تمامی شرکت ها و موسسات که مایل به همکاری می باشند، دعوت به عمل آورده و گزینه هایی به شرح زیر را ارائه می دهد:

 

بسته حمايتی الماس (حداقل حمایت مالی دویست ميليون ریال)

  • حضور نماینده نهاد/ سازمان/شرکت حامی در شورای عالی همایش
  • سخنراني 20 دقيقه اي مدیر عامل سازمان در جلسه افتتاحیه همایش • اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور همایش • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي كنگره در پوسترها و بروشورهای همایش • تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه • اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری • درج نام و لوگو در روی CD همایش • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش • درج لوگو حامی در گواهی نامه همایش • امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شركت كنندگان • قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی همایش • درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD همایش • امکان ارائه کارگاه آموزشی در همایش • پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها • قرار دادن دو استند از حامی در محوطه همایش • درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان همایش • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی • دعوت افتخاري از 12 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان • تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن همایش • درج آرم حامی در استند خوش‌ آمدگویی سالن اصلی • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی • اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر همایش • درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها

 

بسته حمايتی یاقوت (حداقل حمایت مالی صد و پنجاه ميليون ریال)

  • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش • اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور همایش • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی • اختصاص 20 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری • تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه • درج نام و لوگو در روی CD همایش • درج لوگو حامی در گواهی نامه همایش • دعوت افتخاري از 10 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش • قرار دادن یک استند از حامی در محوطه همایش • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان • تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن همایش ( حق انتخاب مکان با حامی نوع اول می باشد) • درج آرم حامی در استند خوش‌آمد گویی سالن اصلی • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

بسته حمايتی طلايي (حداقل حمایت مالی صد ميليون ریال)

  • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی • درج نام و لوگو در روی CD همایش • اختصاص 10 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری • دعوت افتخاري از 8 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

بسته حمايتی نقره ای (حداقل حمایت مالی هفتاد ميليون ریال)

  • درج نام و لوگوي سازمان بهعنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی • دعوت افتخاري از 5 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش • قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان • قرار دادن یک استند از حامی در محوطه همایش • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

بسته حمايتی برنزی (حداقل حمایت مالی پنجاه ميليون ریال)

  • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی • دعوت افتخاري از 3 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش • قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات همایش

 

بسته حمايتی معمولی (حداقل حمایت مالی سی ميليون ریال)

  • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي همایش در پوسترها و بروشورهای همایش • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی • دعوت افتخاري از 2 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

پشتیبانی غیرنقدی

1 – کیف دستی تبلیغاتی (تعداد 500 عدد به مبلغ حدود 50000 تومان): کلیه شرایط اسپانسر الماس

2 – ساک دستی تبلیغاتی (تعداد 500 عدد به مبلغ حدود 20000 تومان) : کلیه شرایط اسپانسر طلايي

***توجه : شرایط پیشنهادی خارج از موارد فوق نیز قابل بررسی می باشد.***

توضیحات : ارائه خدمات ترکیبی با توافق طرفین امکان پذیر می باشد.

تهران. بالاتر از م پونک. بعد از پل نیایش. خ فلاح. پ 2. برج دانش. همکف

همراه: 09017242753

تلگرام: 09017242753

تلفن :   02144868891 - 02144861157